Crimson Chaser's Event

When:
Monday, Wednesday and Friday 6PM

Mechanics:
1. At 6PM, one Boss Monster will be summed near each town portals of Einhoren, Kainon, Vena, Etton and Montt.
2. Kill the boss monsters and get the following random drops:
   1pc Premium Preservation Stone
   1pc Sealed Hunter Kit 8hrs
   1pc Sealed Gift of Ikarott
   1pc Sealed Gift of Handrian
   1pc Sealed Gift of Narvik
   1pc Sealed Scalp of Burgeon
   1pc 10M cronesNotes:
Boss monsters will be summoned on Monday, Wednesday and Friday 6pm.
Don't Double Click the Sealed items if hindi pa ito kailangan para hindi mag start ang counting ng time for expiration.CRIMSON CHASER'S is 3 days only kaya dapat macomplete muna ang set bago ito gamitin.
Drops are random. Ibig sabihin nito na hindi lahat ng items ay mag ddrop agad sa isang boss monster. Complete all Sealed Gift and Scalp para maboo ang Crimson Chaser's set