BTA Box Summoning Event

Mechanics

     4 sets of BTA Box will be summoned every end of server maintenance (Wednesday) near Friah Village Portal and there are 5 BTA Boxes per set at need ng Key para ma open ang mga boxes.
Step 1 Key
Step 2 Key
Step 3 Key
Step 4 Key
Step 5 Key

Each key can be obtained randomly from Boss Blood Tyrant Located at Ahkma Cave. Each BTA box will summon a Clone boss monster na nag ddrop din ng Key. If you open BTA 1 Box at na killl mo ang boss nito ay mag ddrop ito ng Step 2 Key. Main reward is Twin Sister Accessory na pagbinukasan ay magkakaroon ka ng random items:

Perfume Key (90% chance)
Hunter Kit 8hrs (80% chance)
Perfected Stone (70% chance)
Improved Warriors Ring (60% chance)
Phoenix Green Feather (40% chance)
Phoenix Grey Feather (40% chance)
Phoenix Stone (30% chance)
Sword of Desparted Spirit (20% chance)
Flame Gem Fragment (10% chance)

Twin sister accessory can be obtained by killing the boss monster from BTA 5 Box.

Every Maintenance, madedelete ang mga nakuhang Keys and need to start to hut Keys again.
If you have question just message our GM. Maraming Salamat po